Video uradak sa rezultatima projekta

 

Video uradak sa rezultatima projekta

 

  Objavljeno:   06.07.2023, 09:30h      

Putem ovog video uratka, koji možete pronaći na sljedećoj poveznici, želimo vam prenijeti priču o projektu, njegove ciljeve, aktivnosti i rezultate koje je ostvario. Osim toga, želimo naglasiti pozitivan utjecaj koji je projekt imao na ciljanu skupinu, poticanje njihovog osobnog rasta, razvoj vještina te uspješnu integraciju u društvo.
Također, ovaj video će vam pružiti uvid u provođenje aktivnosti dosega, aktivacije, podrške i obrazovanja, kojima je cilj pružiti mladim neaktivnim osobama u NEET statusu mogućnost aktivnog sudjelovanja na tržištu rada.

Trajanje projekta je od 12. srpnja 2021. do 12. srpnja 2023..
Ukupna vrijednost projekta je 180.832,17 EUR (1.362.480,00 HRK) i u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge