Odluči i kreni

Provedbom aktivnosti dosega, aktivacije, podrške i obrazovanja omogućiti mladim neaktivnim osobama u NEET statusu  pristup i aktivno  sudjelovanje na tržištu rada.

Naziv projekta: „Odluči i kreni“ (kodni br. UP.01.2.0.04.0007)

Trajanje projekta: 24 mjeseca (od 12.srpnja 2021. do 12. srpnja 2023. godine)

Nositelj projekta: Centar za socijalnu inkluziju Šibenik

Partneri na projektu:

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik,

Centar za socijalnu skrb Šibenik,

Centar za socijalnu skrb Knin.

 

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 180.832,17 € (1.362.480,00 kn) i u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

Cilj projekta: Provedbom aktivnosti dosega, aktivacije, podrške i obrazovanja omogućiti mladim neaktivnim osobama u NEET statusu  pristup i aktivno  sudjelovanje na tržištu rada.

 

Ciljana skupina: Minimalno 15 mladih osoba u dobi od 15 do 29 godina s područja Šibensko – kninske županije koje nisu zaposlene, ne obrazuju se i ne usavršavaju te nisu u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (neaktivni).

 

AKTIVNOSTI

U sklopu projekta formiran je  mobilni tim koji se sastoji od dva člana i mentora. Njihov zadatak je detektiranje osoba u NEET statusu te potom motiviranje za uključivanje u projektne aktivnosti:

 1. aktivnosti dosega i aktivacije neaktivnih osoba u NEET statusu,
 • Radionice „mekih“ vještina: ''Budi kreativan'' , ''Vještina komuniciranja'', ''Izrazi se''.  Svaka radionica traje 2 dana (ukupno 16 sati), a njihovim pohađanjem sudionici će razvijati kreativnost, povećavati komunikacijske i pregovaračke vještine te podizati razinu samopoštovanja,
 • Individualni planovi aktivnosti s ciljem aktivacije radi uključivanja u zapošljavanje, osposobljavanje ili daljnje formalno obrazovanje.

 

 1. aktivnosti podrške neaktivnim osobama u NEET statusu
 • Osigurana usluga mentorstva i pružane usluge savjetovanja s ciljem identificiranja prepreka koje otežavaju pristup zapošljavanju, pružena podrška u njihovom rješavanju te motiviranje za uključivanje na tržište rada.  Sadržaj će biti prilagođen osobama s invaliditetom (osiguran odgovarajući kanal komunikacije),
 • Dnevnici rada za svakog sudionika.

 

 1. aktivnosti obrazovanja osoba u NEET statusu  i informiranje o stanju na tržištu rada
 • Radionice osobnog poduzetničkog razvoja: „Budi poduzetan'' i ''Ostvari poduzetničku ideju''. Svaka radiona traje 2 dana (ukupno 16 sati), a njihovim pohađanjem sudionici će raditi na razvoju poduzetničkih vještina i razvoja poduzetničkih ideja ( od ideje do realizacije), 
 • Informiranje od strane CISOK-a o kretanjima na tržištu rada,  mogućnostima korištenja alata za traženje posla te pravilnog pisanje životopisa,
 • Upis verificiranog programa obrazovanja u skladu sa željama i interesima sudionika.  Završetkom verificiranog programa obrazovanja sudionici će steći javnu ispravu koja će im olakšati buduće zapošljavanje.

Za sve sudionike  sudjelovanje u projektu je u potpunosti besplatno, odnosno biti će im osigurano besplatno pohađanje radionica,  radni materijali,  financirani troškovi putovanja od mjesta stanovanja do mjesta aktivnosti te upis verificiranog programa obrazovanja.

 

Očekivani rezultati:

 • Minimalno 15 osoba u NEET statusu informirano, educirano i osnaženo za aktivo sudjelovanje na tržištu rada, povećavanih komunikacijskih i pregovaračkih vještina te podignute razine samopoštovanja uz pomoć radionica mekih vještina i poduzetničkog razvoja,
 • Minimalno 15 osoba u NEET statusu odslušalo radionice „mekih” vještina i radionice osobnog poduzetničkog razvoja,
 • Minimalno 15 osoba u NEET statusu informirano o kretanjima na tržištu rada, mogućnostima korištenja alata za traženje posla te pisanja životopisa,
 • Minimalno 15 osoba u NEET statusu završilo verificirani program obrazovanja,
 • Izrađeni individualni planovi aktivnosti za min 15 osoba u NEET statusu,
 • Pružena usluga mentorstva za minimalno 15 osoba u NEET statusu,
 • Pružena usluga savjetovanja za minimalno 15 osoba u NEET statusu.
Odluči i kreni

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge