Stanovanje uz podršku (Organizirano stanovanje)

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik pruža socijalnu uslugu stanovanja uz podršku (organizirano stanovanje) za osobe s invaliditetom (intelektualne teškoće) temeljem Ugovora o međusobnim odnosima s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Stanovanje uz podršku (Organizirano stanovanje) je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike licenciralo nam je 5 stambenih jedinica s 25 mjesta, te sklopilo ugovor o pružanju usluge organiziranog stanovanja za 24  osobe s intelektualnim teškoćama. Četiri stambene jedinice su na području Šibenika i jedna na području Vodica.

Podrška u stambenim zajednicama ovisi o individualnim potrebama osoba, a pružaju je asistenti u organiziranom stanovanju, viša asistentica, radna istruktorica/koordinatorica radnih aktivnosti, koordinatorica/zastupnica i voditeljica službe socijalnih usluga. U jednoj stambenoj zajednici podrška je sveobuhvatna, u tri se pruža svakodnevna intenzivna podrška, dok se u jednoj stambenoj zajednici pruža svakodnevna kratkotrajna podrška. Stručni tim kontinuirano educira asistente u podršci i volontere. Planiranje i evaluacija rada provodi se na mjesečnim sastancima stručnog tima.

Osnovni principi rada su osobno usmjeren pristup i osobno usmjereno planiranje, aktivna podrška te samozastupanje. Osobe koje koriste uslugu stanovanja uz podršku aktivno su uključene u procese donošenja odluka, donošenje i evaluaciju osobno usmjerenog programa, te evaluaciju asistenata koji im pružaju aktivnu podršku.  Podrška se temelji na pravu na izbor i aktivnom sudjelovanju u odabiru novih zajednica, odabiru novih sustanara ili cimera u sobi, odlukama o i prilikom zapošljavanja, kao i u svim ostalim svakodnevnim životnim situacijama.

Stanovanje uz podršku (Organizirano stanovanje)

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge