Trogodišnji program

Širenje mreže socijalnih usluga i povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom na području Šibensko-kninske županije

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik, kontinuirano od 2009. godine, provodi trogodišnje programe financirane od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Zadnji trogodišnji program odnosi se na razdoblje od 1.6.2020. do 31.5.2023., a financiran je u iznosu od 200.000,00 kn godišnje. Partneri na trogodišnjem programu su Grad Šibenik, Grad Vodice i CZSS Šibenik.

Opći cilj je daljnje širenje socijalnih usluga, posebno na područjima koja su dislocirana od Šibenika kao središta županije, kao i pružanje usluga koje su opisane u Zakonu o socijalnoj skrbi, ali nema odgovarajućih pružatelja usluga na područjima Vodica, otoka Murtera te manjih sredina na području Šibensko-kninske županije. 

Specifični ciljevi:

  1. zadržavanje postojeće službe zapošljavanja uz podršku uz pružanje usluga radno-okupacijskih aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina
  2. povećavanje radnih kapaciteta osoba s invaliditetom kroz radno-okupacijske aktivnosti u Šibeniku
  3. poticanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz aktivnosti kluba korisnika u Vodicama
  4. osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici putem psihosocijalne podrške na područjima Šibenika, Knina, Vodica, otoka Murtera i Rogoznice
  5. proširivanje pozitivne komunikacije s javnosti, lokalnom samoupravom, medijima, gospodarskim i socijalnim partnerima.

Ciljna skupina su osobe s invaliditetom s područja Šibensko-kninske županije.

Socijalno uključivanje osoba s invaliditetom i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici neposredno utječe na kvalitetu života svih osoba s invaliditetom, njihovih obitelji, a u širem kontekstu aktiviranjem osoba s invaliditetom smanjujemo socijalna davanja od strane države.

Program ima utjecaj i na širu socijalnu mrežu (obitelj, šira obitelj, rodbina, susjedi, prijatelji,…) oko osoba s invaliditetom koji su izravni korisnici, jer se socijalnim uključivanjem, otvaranjem novih mogućnosti za zapošljavanjem i osnaživanjem osoba s invaliditetom povećava kvaliteta života svih dionika u zajednici i poboljšavaju odnosi u zajednici.

Samim osnaživanjem za proaktivno djelovanje u rješavanju nezaposlenosti ili stvaranju novih prilika, utječe se na širenje pozitivnih utjecaja među svim dionicima društva, čak i izvan područja na kojem se program provodi, kao i na veću dinamiku u životu zajednice.

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge