Zapošljavanje uz podršku

Zapošljavanje uz podršku je inovativan model zapošljavanja osoba s invaliditetom koji omogućava osobama s većim teškoćama, uključujući i intelektualne teškoće, uključivanje u redovan sustav rada.

Tradicionalno, osobe s invaliditetom su se zapošljavale u zaštitnim uvjetima te tako bile izolirane i isključene iz zajednice. Stoga, zapošljavanje uz podršku kao model omogućava osobno usmjereni pristup svakom pojedincu, njegovim interesima, mogućnostima i potrebama. Učenje vještina na mjestu rada zamjenjuje učenje vještina unaprijed, a praćenje od strane službe i stručnjaka/asistenata osigurava kvalitetnu međuljudsku komunikaciju na radnom mjestu, prevenciju mogućih sukoba i zadržavanje radnog mjesta.

Pravo na rad temeljno je pravo svakog pojedinca, a uključivanjem u svijet rada i zapošljavanjem radi se na podizanju kvalitete života i uključivanju u život lokalne zajednice.

Od 2007. godine Inkluzija Šibenik kontinuirano provodi zapošljavanje uz podršku, odnosno uključuje osoba s intelektualnim teškoćama u redovnu radnu sredinu. Prilikom uključivanja pruža im se podrška u skladu s njihovim individualnim potrebama.

Cilj zapošljavanja uz podršku je pronaći i prilagoditi smislene poslove na otvorenom tržištu rada te osigurati individualno primjereno obučavanje i podršku na radnom mjestu.

Pružanje podrške ne podrazumijeva da pružatelj podrške obavlja poslove umjesto zaposlene osobe, već da je na neki način most između osobe s intelektualnim teškoćama i radne sredine, poslodavca i radnih zadataka, ali i svih onih aktivnosti koje prethode odlasku na posao.

Pružanje podrške u tom smislu može biti planiranje vremena prije odlaska na posao i svih pripremnih aktivnosti prije samog dolaska na radno mjesto (npr. u koliko sati je potrebno ustati, što je potrebno obaviti od osobne higijene, u koliko sati je potrebno krenuti iz kuće, plan puta i slično). S druge strane podrška je i upoznavanje sa  radnim zadacima koje osoba treba obavljati, te radne zadatke raščlaniti i podijeliti u manje cjeline,  upoznavanju osobe sa radnim kolegama i sl.). Podrška je potrebna kako osobi s intelektualnim teškoćama, tako i radnim kolegama i poslodavcu.

Na početku rada podršku pruža radni asistent, a s vremenom se podrška postepeno smanjuje te potom netko od suradnika na radnom mjestu preuzima tu ulogu.

Tijekom 2020. i 2021.  godine postojeća služba zapošljavanja uz podršku pružala je podršku  prilikom zapošljavanja za ukupno 16 korisnika. Putem ugovora o radu i ugovora o radnim aktivnostima, na otvorenom tržištu rada bilo je angažirano ukupno 16 korisnika u Šibeniku, Betini, Kninu, Zadru, Tisnom i Vodicama. Od ukupnog broja devet korisnika angažirano je putem radnih aktivnosti.

Poslodavci s kojima smo do sada ostvarili poslovne suradnje su dm-drogerie markt d.o.o., kampu Hostin, Merkur osiguranje,  Klub Azimut, Caritasu Šibenske biskupije, Grad Šibenik, Incluido, NP Krka, Vodovodu, restoranu „Na moru“ i Grad Vodice.  Za šest korisnika organizirana je kontinuirana podrška radnog asistenta, dok su ostali zaposleni korisnici imali povremenu podršku radnog asistenta, sukladno procjeni stručnog tima i individualnim potrebama.

 

 Zapošljavanje uz podršku

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge