Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih"

 

 

  Objavljeno:   27.06.2024, 12:38h      

Ravnateljica dr.sc. Marija Alfirev i članica Upravnog odbora Jelena Kenđel Čular, prof. psiholog provele su istraživanje kojim su željele utvrditi koje to sastavnice socijalnih usluga organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i zapošljavanja uz podršku sami korisnici usluga vide ključnim za procjenu zadovoljstva pruženim uslugama. Na temelju dobivenih rezultata sastavile su upitnike za mjerenje zadovoljstva socijalnim uslugama koje pruža Centar za socijalnu inkluziju Šibenik.

Istraživanje je dio rada koji je objavljen u Zborniku XV Međunarodne naučno-stručne konferencije "Unapređenje kvalitete života djece i mladih i prezentiran na konferenciji koja se održala od 21. do 23. 6. 2024. godine u Istanbulu u organizaciji Edukacjsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih.

Rad u zborniku radova s konferencije:

Alfirev, Marija i Kenđel Čular, Jelena (2024). „Mjerenje zadovoljstva korisnika socijalnim uslugama – Pilotiranje upitnika“. U: Unapređenje kvalitete života djece i mladih. ur. Milena Nikolić i Medina Vantić Tanjić. 645–658. Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih. Tematski zbornik – Prvi dio: XV Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli. Istanbul, Turska. 21. - 23. 06. 2024. godine.

Sažetak:

Pružanje kvalitetnih usluga u zajednici odraslim osobama s intelektualnim teškoćama predstavlja temeljni zadatak za pružatelje usluga. Osobno usmjereni pristup, usluge utemeljene u zajednici i odgovarajuća podrška trebali bi osigurati postizanje ciljeva i želja pojedinaca te njihovo zadovoljstvo pruženim uslugama. Na kvalitetu života, a time i zadovoljstvo utječu pojedinačni, organizacijski i okolišni čimbenici. Kvaliteta i zadovoljstvo su dva različita, ali pozitivno povezana konstrukta. Kvaliteta je objektivniji, mjerljiviji pokazatelj, utemeljen i na vanjskim kriterijima, dok je zadovoljstvo uvijek subjektivan dojam, ovisan o prošlim i sadašnjim iskustvima i očekivanjima pojedinca.

Svrha izrade upitnika je praćenje kvalitete života i zadovoljstva korisnika, ali i poboljšanje i praćenje kvalitete rada Službe socijalnih usluga Centra za socijalnu inkluziju Šibenik.

U svrhu izrade upitnika za mjerenja zadovoljstva osoba koje koriste usluge udruge provedene su dvije fokus grupe.

Prva, kojoj je bio cilj utvrditi sastavnice zadovoljstva korisnika socijalnim uslugama organiziranog stanovanja, zapošljavanja uz podršku i psihosocijalne podrške iz pozicije osoba koje pružaju podršku osobama s intelektualnim teškoćama. Druga, kojoj je bio cilj utvrditi sastavnice zadovoljstva korisnika socijalnim uslugama organiziranog stanovanja, zapošljavanja uz podršku i psihosocijalne podrške iz pozicije osoba koje koriste socijalnu usluge.

U prvoj fokus grupi odredilo se što to neku uslugu čini kvalitetnom kako bi se u drugoj fokus grupi sa samim korisnicima socijalnih usluga obratila veća pažnja na to što ih kod primanja pojedine usluge čini (ne)zadovoljnim.

Pilotiranje ovog upitnika ukazalo je na potrebu prilagodbe izrade sastavnica i provedbe upitnika za mjerenje zadovoljstava socijalnim uslugama konkretnoj korisničkoj skupini i konkretnom pružatelju socijalnih usluga.

Ključne riječi: osobe s intelektualnim teškoćama, zadovoljstvo socijalnim uslugama, upitnik

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge