HOĆU POSAO!

Povećana zapošljivost osoba s invaliditetom i dugotrajno nezaposlenih osoba kroz program klubova za zapošljavanje

Kratki opis projekta:

Sredinom travnja 2019. godine Centar za socijalnu inkluziju Šibenik pokrenuo je projekt „Razvoj mreže klubova za zapošljavanje na području Šibensko-kninske županije“.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 954.494,50 kuna te je u potpunosti  financiran od strane  Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda. Glavni cilj je doprinijeti učinkovitoj provedbi županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala, a specifični cilj je povećati zapošljivost ranjivih skupina na području naše županije.  

Projektom će se pokrenuti klubovi za zapošljavanje prilagođeni potrebama nezaposlenih ranjivih skupina na kojima će razvijati vlastita znanja i vještine. Također biti će im osigurana i redovita individualna savjetovanja. S druge strane, s mladim ljudima, učenicima osnovnih i srednjih škola biti će provedeno istraživanje o potrebama za informacijama i radionicama usmjerenim boljoj pripremi učenika za ulazak na tržište rada. Na osnovu provedenog istraživanja kreirati će se prema izraženim potrebama učenika  radionice i terenski posjeti.

Zajedno s partnerima razvit ćemo model zapošljavanja uz podršku te izraditi i provesti pilot program osposobljavanja za uslužno-turistička zanimanja.

 

Trajanje projekta: 11. travnja 2019. - 10. listopada 2021. godine

 

Ciljane skupine:

• 50 pripadnika ranjivih skupina (dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, branitelji, žene, mladi i osobe starije od 50 godina)

• 200 učenika osnovnih i srednjih škola

 

Nositelj projekta je Centar za socijalnu inkluziju Šibenik, a partneri na projektu su:

• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Šibenik;

• Centar za socijalnu skrb Šibenik;

• Industrijsko - obrtnička škola Šibenik;

• Srednja škola Lovre Montija, Knin;

• Medicinska škola Šibenik.

 

Očekivani rezultati:

1. Povećana zapošljivost osoba s invaliditetom i dugotrajno nezaposlenih osoba kroz program klubova za zapošljavanje

2. Učenici osnovnih i srednjih škola informirani i osnaženi za efikasno uključivanje na tržište rada

3. Izrađen i proveden pilot program osposobljavanja za uslužno-turistička zanimanja prilagođen osobama s invaliditetom

4. Lokalna partnerstva osnažena kroz umrežavanje

5. Razvijen model zapošljavanja uz podršku

 

Kontakt osobe: Romana Skočić, voditeljica projekta

Josipa Bralić, suradnica na projektu

022/312171

 
HOĆU POSAO!

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge