Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je socijalna usluga koju Centar za socijalnu inkluziju Šibenik pruža osobama s intelektualnim teškoćama u okviru zasebne organizacijske jedinice „Služba socijalnih usluga“.

 

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik je pružatelj usluge za 24 osobe s invaliditetom temeljem ugovora o pružanju socijalnih usluga s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 550-01/22-03/341; URBROJ: 524-09-02-01/5-22-1, od 4. siječnja 2023. godine.

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik ispunjava propisane uvjete za pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja za 25 korisnika.

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika.

Ostvarivanje prava

Postupak za priznavanje prava na  uslugu organiziranog stanovanja pokreće se na zahtjev stranke pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

Adrese i telefonske brojeve županijskih službi i područnih ureda možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Naknada za osobne potrebe korisnika usluge organiziranog stanovanja

Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku usluge organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na organiziranom stanovanju.

Naknada za osobne potrebe za dijete polaznika osnovne škole, odraslu i stariju osobu iznosi 33,18 eura (250,00 kuna), a za dijete i mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole i drugu mlađu punoljetnu osobu 46,45 eura (350,00 kuna).

Podrška u stambenim zajednicama ovisi o individualnim potrebama osoba, a pružaju je asistenti u organiziranom stanovanju, viša asistentica, radna istruktorica/koordinatorica radnih aktivnosti, zastupnica i voditeljica službe socijalnih usluga. Stručni tim kontinuirano educira asistente u podršci i volontere. Planiranje i evaluacija rada provodi se na mjesečnim sastancima stručnog tima.

Osnovni principi rada su osobno usmjeren pristup i osobno usmjereno planiranje, aktivna podrška te samozastupanje. Osobe koje koriste uslugu stanovanja uz podršku aktivno su uključene u procese donošenja odluka, donošenje i evaluaciju osobno usmjerenog programa, te evaluaciju asistenata koji im pružaju aktivnu podršku.  Podrška se temelji na pravu na izbor i aktivnom sudjelovanju u odabiru novih zajednica, odabiru novih sustanara ili cimera u sobi, odlukama o i prilikom zapošljavanja, kao i u svim ostalim svakodnevnim životnim situacijama.

Organizirano stanovanje

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge