Podrška socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom

Projekt ''Podrška socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom'' financiran je sredstvima Šibensko-kninske županije, u iznosu od 1.500,00 eura za 2023. godinu, a nastavak je višegodišnjeg projekta socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u redovni život lokalne zajednice. 

 

 

 

 

 

Projektom se omogućava nastavak pružanja socijalnih usluga koje su se dosad pokazale ključnima za socijalno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na području Šibensko-kninske županije:

1. zapošljavanje uz podršku, usluga ima za cilj socijalno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na području grada Šibenika i Šibensko – kninske županije,

2. radni centar u Šibeniku s ciljem rehabilitacijskih programa i radnih aktivnosti putem izrade suvenira, predmeta dekorativne i uporabne vrijednosti, nakita i drugih kooperativnih poslova,

3. klub u Vodicama i sastanci u Murteru kako bi se potaknulo socijalno aktiviranje i samozastupanje korisnika kojima je iz financijskih i organizacijskih razloga otežan odlazak do Šibenika,

4. psihosocijalna podrška kroz individualne razgovore sa stručnjacima, članovima stručnog tima Inkluzije Šibenik, komunikacijske radionice i sastanke stručnih timova za podršku.

Uz nastavak provedbe redovnih aktivnosti, ove godine povodom obilježavanja 20 godina rada, u razdoblju od siječnja do lipnja održat će se različite aktivnosti:

- od siječnja do lipnja objavljivat će se priče koje su obilježile 20 godina našeg rada. Priče nastaju i objavljuju se u suradnji s novinarom Josipom Antićem, a planira se i njihovo publiciranje,

- u veljači će se održati radionica ''Motivacija – ključ za postizanje uspjeha'' koju će voditi psihologinja Iris Cukrov. Radionica je namijenjena za srednjoškolce i nezaposlene mlade osobe sa svrhom osnaživanja za budući radni angažman,

- travanj je predviđen za provedbu čak dvije aktivnosti, pa će se tako održati panel rasprava ''Neovisno življenje'', u suradnji s prof. dr. sc. Danielom Bratković, a slijedi ''Inkluzivna kuhinja'', kulinarska radionica s ciljem približavanja poslodavcima mogućnosti zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama i 

- svečana sjednica, posljednja u nizu aktivnosti proslave, održat će se u svibnju.

Opći cilj projekta je organiziranje i unapređenje socijalnih usluga u zajednici, posebno na područjima koja su dislocirana od Šibenika kao središta županije, kao i pružanje usluga koje su opisane u Zakonu o socijalnoj skrbi, ali nema odgovarajućih pružatelja usluga na širem području  Šibensko-kninske županije.

 

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge