Temeljna sustavna podrška

Sustavne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva omogućuju kontinuirano financiranje udruga osoba s invaliditetom i udruga iz Domovinskoga rata, koje su u prethodnom razdoblju uspješno provele najmanje jedan trogodišnji ciklus institucionalne podrške Nacionalne zaklade.

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik je korisnik sredstava sustavnih podrški i za 2024. godinu dodijeljeno je 35.000,00 eura.

Ciljevi financiranja temeljnih sustavnih podrški za 2024. godinu su:

Kao ključni razvojni cilj za organizacijski rast u nadolazećoj godini je uspostava sustava mjerenja zadovoljstva članova i korisnika u svakoj udruzi koja koristi Sustavnu podršku. Ovaj pristup ima za cilj osigurati povratne informacije vodstvu udruge od članova i krajnjih korisnika, čime se unapređuje kvaliteta i učinkovitost pruženih usluga i unaprjeđuje organizacijska sposobnost udruge.

Usporedno, potiče se organizacije na aktivno uključivanje u prijavljivanje na različite natječaje i pozive za financijsku podršku, uključujući one od lokalnih, nacionalnih i europskih izvora, kao i od privatnih donatora. Ova inicijativa ima za cilj proširiti izvore financiranja i osigurati stabilnost organizacija.

Nadalje, kontinuirano financiranje osnovnih djelatnosti ostaje prioritet, s naglaskom na pokrivanje troškova koji nisu pokriveni prethodno dodijeljenim bespovratnim sredstvima, a u skladu su s djelatnostima propisanim Statutom. Ovime se osigurava da organizacije mogu učinkovito funkcionirati i nastaviti sa svojim ključnim aktivnostima.

Planirane su sljedeće aktivnosti:

  1. Financiranje osnovne djelatnosti

1. U razdoblju od siječnja do srpnja, planiramo pripremiti, organizirati i održati 4 radionice – panela s različitim dionicima na temu socijalnih usluga i prava na izbor osoba s invaliditetom.

2. Stručno – zagovarački sastanak u studenom

3. Konferencija u studenom

  1. Najmanje 3 natječaja/poziva za dodjelu financijske podrške

Planiramo se javiti na najmanje 4 natječaja (1 lokalnog karaktera (Grad Šibenik), 1 privatnih donatora, 2 europskog karaktera)

  1. Izrada metodologije mjerenja zadovoljstva članova i krajnjih korisnika pruženim uslugama

1. od siječnja do ožujka bismo pripremili, organizirali i održali (ravnateljica i voditeljica programa) 2 radionice s različitim dionicima u svrhu prikupljanja podataka za izradu metodologije.

2. tijekom ožujka i travnja izradili bismo dokument – metodologiju za mjerenje zadovoljstva uslugama koje pružamo.

  1. Primjena izrađene metodologije mjerenja zadovoljstva članova i krajnjih korisnika pruženim uslugama – dostava rezultata

Svibanj – prosinac 2024. godine - Provedeno 44 upitnika 

 

 

 

Temeljna sustavna podrška

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge