Zajedno za 5

„Zajedno za 5“ -  jednogodišnji program osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 474.738,75 kn.

Projekt se provodio tijekom školske 2020./2021. godine, a partneri na projektu bili su Grad Šibenik, Osnovna škola Meterize, Osnovna škola Fausta Vrančića Šibenik i Osnovna škola Petra Krešimira IV.

Cilj uključivanja pomoćnika u nastavi je izjednačavanje mogućnosti učenika/ca u svrhu osiguravanja primjerenog odgoja i obrazovanja s tendencijom osamostaljivanja u školskoj sredini, odnosno uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi pružila se usluga pomoći u nastavi učenicima s teškoćama  prilikom izvršavanja zadataka koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, pomoć u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu.

U sklopu projekta postavljeni su i ispunjeni sljedeći ciljevi:

1. Osiguravanje uključivanje 10 pomoćnika u nastavi u neposredan rad s 10 učenika/ca s teškoćama u razvoju u svrhu pružanja potpore tijekom odgojno – obrazovnog procesa na području Grada Šibenika – u sklopu projekta zaposleno je 10 pomoćnika u nastavi za 10 učenika s teškoćama u razvoju.

2. Osvještavanje predstavnika lokalne, regionalne samouprave i nadležnih institucija za potrebu osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim  i srednjim školama na području Grada Šibenika – kontinuirano tijekom trajanja projekta.

S obzirom na postavljene ciljeve osigurali smo sljedeće rezultate: osigurani uvjeti inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i uključenost većeg broja djece s teškoćama u razvoju u redoviti sustav obrazovanja.

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge